< < < Fumigasyon - Clean İlaçlama
(0 oy)

 

 Fumigasyon Nedir, fumigasyon ne anlama gelir, fumigasyon ile ilaçlama arasındaki fark nedir, fumigasyon, haşere ilaçlaçlamasından, bam başka bir olaydır. 0212 232 16 15, Acil: 0531 308 81 46, limanlarda, serbest bölgelerde, gümrüklerde, depo, antrepo, fabrikanızda, boş konteyner, dolu konteyner fumigasyon hizmeti, lashing hizmeti verilir dünya çapında geçerli fumigasyon ve lashing sertifikaları uzman operatörlerce ıslak imza ile imzalanıp tarafınıza gönderilir, fumigasyonun ilaçlamadan, en büyük farkı? fumigantın gaz halinde,ortamda sirkilasyona mahal vermeden,hic bir şekilde,oksijen girişine ve çıkışına mahal vermeden ortama verilmesi, ilaçlamanın ise kimyasal ilaçlama yöntemi ile sırt pompası,ilaçlama motoru ile yapılmasıdır. Fumithrine, alüminyum phosphide, metil bromid gibi, fumigasyon, insan için ölümcül bir risk taşırken ilaçlamada ise bu ölüm yavaş yavaş gerçekleşmektedir.Uzmanlar fumigantın duvarlardan da geçebileceğini tespit etmiş yaş sebze ve meyvelerde yumurta, nimf, larva, ergin dönemlerindeki haşerelerin tümünün belirli dozda yok olacağını, doz artışının ilaçtaki artışın ise gıdaya zarar vereceğini tesbit etmişlerdir. İlaçlama firmamız tarım bakanlığı sağlık bakanlığı ruhsatlarına sahip olup, ilaçlama ve fumigasyon, konusunda uzman fumigasyon, operatörleri ve, ilaçlamada uzman, ziraat mühendisleri ile, istanbul fumigasyon şirketi, izmir fumigasyon şirketi, mersin fumigasyon şirketi, lashing şirketi, mersin fumigasyon, lashing hizmeti, adana fumigasyon şirketi, lashing firması, gemlik fumigasyon şirketi, lashingleme şirketi, soyak liman fumigasyon, lashingleme şirketi, kocaeli fumigasyon, lashing firması, kumport fummigasyon, lashing şirketi, marport fuigasyon, laşhing şirketi, ve tüm türkiyedeki imalat ithalat, lashing, mermer lashingi, boru lashingi,  ve ihracat yapan firmalara, fumigasyon ve ilaçlama, konusunda hizmet vermektedir.

Gümrüklerde fumigasyon, Gümrüklerde fümügasyon
Gümrüklerde fumigasyon, konteynerlerin fumigasyonu, yetkili ziraat mühendisi, fumigasyon operatörlerince yapılır. Ambarlı gümrüğünde fumigasyon lashing şirketi, halkalı gümrüğünde fumigasyon, laşhing şirketi, gemik gümrüğünde fumigasyon, lashingleme şirketi, izmir gümrüğünde fumigasyon, derince gümrüğünde fumigasyon, mersin gümrüğünde fumigasyon, fumigasyon operatörlerimizce metil bromid, aliminyum fosfit ile fumigasyon yapılır, sertifika ve rapor verilir.

TÜM TÜRKİYEDE FUMİGASYON, KONTEYNER FUMİGASYONU, GÜMRÜKLERDE FUMİGASYON, GEMİ FUMİGASYONU, MERMER  FUMİGASYONU, FUMİGASYON ŞİRKETİ, HAŞERE İLAÇLAMA, PEST CONTROL, LASHİNGLEME ŞİRKETİ, MERMER LASHİNGİ,  KONULARINDA 7 GÜN 24 SAAT HİZMETİMİZ VARDIR. FİRMAMIZ SAĞLIK BAKANLIĞI VE TARIM BAKANLIĞINDAN RUHSATLANDIRILMIŞ YETKİLİ FİRMADIR.

Gemi ambarları, konteyner ve vagonlarda fümigasyon, Hububat Silolarında Fümigasyon, fumigasyon, Hububat Silolarında Fümigasyon, Clean Fumigasyon, siloların yapılış özelliğine göre değişiklikler gösterir. Derin silolar genellikle elevatörlü silolardır. Bu tip silolarda hububat bir silodan diğerine aktarılırken mayi, tablet veya toz haldeki fümigantlarla akış sırasında karıştırılarak veya püskürtülerek gazlanır. Derin silo fümigasyonunda en önemli husus; tatbik edilen fümigantın derinlikle mütenasip bir nüfuz kabiliyeti olup olmadığının dikkate alınmasıdır. Eğer ürünün tamamı enfekteli ise tabakalar halinde fümigasyon yapmak gerekir. Aksi halde ya üstten fümigant pülverize etmek suretiyle satıh veya enfeksiyonlu kısımlara sonda ile ulaşarak nokta fümigasyonu yapılır. Düz depo veya derin olmayan silolardaki ürün, yığının altından ve üstünden 50 cm.lik tabakalar dışındaki ara kısma özel sonda aletleri ile tabletlerin bırakılması suretiyle ilaçlanır. Bu şekil uygulama sonda aleti ile dipten itibaren dökme hubu-batın değişik derinliklerine tabletlerin kademeli olarak bırakılması ile yapılır. Derinliği 3,5 m.yi aşmayan silolarda Alüminyum fosfit veya Alüminyum fosfitteki bazı eksik ve olumsuz özellikler giderilerek geliştirilmiş olan Magnezyum fosfit aktif maddeli preparatlarla da bu uygulama başarılı olarak yapılabilir. Çadıraltı Fumigasyon, Boş  dolu gemi ambarları fumigasyon, konteyner fumigasyon, ve,  vagonlarda fumigasyon, Değirmen Fumigasyonu, Gemi ambarları fumigasyon , conteyner fumigasyon, ve vagonlarda fümigasyon, Gemiler yapımları sırasında ambarlarının, fümigasyon işlemi, ile ilaçlamaya uygun tarzda inşa edilebildikleri gibi , bu işleme elverişli olmayan tarzda da yapılanlar mevcuttur. Fümigasyon işlemine, uygun depolara sahip olan gemilerde fümigasyonun, gereklerini karşılayacak donanımlar bulunmaktadır. Yani, gemi ambarlarının tayfa ve yolcu bölmeleri ile irtibatı bulunmayıp, fümigasyonda gerekli olan, vantilasyon ve aspirasyon sistemleri başta olmak üzere tüm alet ve ekipmana sahiptirler. Buna karşılık bu işleme elverişli olmayan veya bu amaca yönelik olarak inşa edilmemiş gemilerde aşağıdaki önlemler alınarak ve gerekli ilave malzemeler temin edilerek, fümigasyon işlemi, yapılabilir.Bu önlemler şu şekilde sıralanabilir :Gemi ambarı ile tayfa ve yolcularının bulunduğu bölmeler mutlaka izole edilerek irtibatı kesilmelidir. Gemi ambar kapaklarının contaları kontrol edilerek sağlamlaştırılmalıdır. Ambar bacalarının kapakları sıkıca kapalı olmalıdır. Arızalı ise , naylon örtü ile sıkıca kapatılmalıdır. Gemi ambar kapakları kapatılmadan önce ilaç dağıtım düzeni yerleştirilmelidir. Vantilasyon ve aspirasyon düzenleri kurulmalıdır. Aspirasyon sistemi bulunmayan gemi ambarından gazın tahliyesinin, ilaçlama süresi sonunda ambar kapaklarının açılmasından sonra içeriye indirilen müteharrik aspiratörle yapılması ve ambara katiyen işçi indirilmemesi gerekir. Ancak, gazın tamamen dışarıya atıldığı saptandıktan sonra tahliye işlemine başlanması lazımdır, Fümigasyondan, sonra gemi kaptanına, yapılan ilaçlamanın zehirliliği ve yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerektiğini içeren tutanak imzalattırılarak bir nüshası kendisine verilir. ( Örneği notların sonunda bulunmaktadır.) Vagon ve, konteynerlerde, fümigasyon,tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınması şartı ile tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Burada dikkat edilecek husus, gaz kaçağının önlenmesi ve, fümigasyon, müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.Üstü açık vagon veya konteynerler çadır altına almak suretiyle fümige edilebilir.

Çadır altında fümigasyon, Özel surette imal edilmiş değişik ebatta gaz geçirmez çadırlar altında yapılan bir, fümigasyon, şeklidir. Çok pratik ve ucuz oluşu nedeniyle geniş bir uygulama alanına sahiptir. Memleketimizde hemen hemen her yerde başarı ile kullanılmaktadır. Depolanmış ürünleri yerinden oynatmadan fümige edilmesi kolaylığını sağlar. Aynı zamanda çadırları birbirine eklemek suretiyle çok büyük partilerin de ilaçlanmasına imkan sağlamaktadır İklim koşullarına göre yılda 1-2 defa fümigasyon işlemine tabi tutulması gereken değirmenlerin iyice incelenip bu uygulamaya uygun olup olmadıkları saptanmalıdır. Bu amaçla fümige edilmesi düşünülen değirmenlerde aşağıdaki nitelikler aranmalıdır.Yapının gaz geçirmez bir malzemeden yapılmış olması, Meskun sahadan uzak bulunması, Havalandırma bacalarının naylon örtü ile kaplanabilecek bir şekilde bulunması, Binanın yapı tekniği olarak, gaz dağılım ve nüfusuna uygun olması gerekmektedir. Fümigasyon işlemine, geçmeden önce tesis çok iyi incelenerek yukarıdaki özellikleri bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Eğer bu niteliklere sahip değilse alınacak tedbirlerle bu yapının, fümigasyon işlemine, tabi tutulmayı sağlayacak hale getirilmelidir. Bu amaçla öncelikle gaz kaçağına neden olabilecek tüm kırık, yıkık ve delikler onarılmalıdır, Değirmen fümigasyonunda, dikkat edilecek diğer önemli bir hususta fümigasyonun rüzgarsız durgun günlerde yapılma zorunluluğudur. Böcekleri (Yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemlerinde) ve diğer zararlı etmenleri (Nematod , mantar, bakteri gibi.) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda (Belirli bir ısıda ve belirli miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde (Fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

Fumigasyon, Neden Önemlidir ?
•Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması (yaş sebze meyveler dahil tohum bitki ve fidanlarda)
•Difüzyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması,
•Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması,
•Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilme olanağı sağlaması (gemi fumigasyonu, ambar fumigasyonu, depo fumigasyonu, fabrika fumigasyomu, silo fumigasyonu, gibi bir çok yerde)
•Diğer klasik ilaçlama yöntemlerine göre daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi
•Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi olumlu yönleri ile bu sistemi günümüz iş dünyasında tercih edilen bir yöntem olarak kabul edilmektedi

Okunma 4357 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 01 Ekim 2018 23:51
Bu kategorideki diğerleri: « Haşere İlaçlama

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.