Foglama İlaçlama - Clean İlaçlama
(0 oy)

Clean foglama, foglama firması, Enfeksiyonla Mücadelede, Foglama Bulut Dezenfeksiyonu, Enfeksiyon ve Dezenfeksiyon, modern tıbbın başından günümüze kadar her hastanenin, her bireyin şahsi veya ailesini korumak amacıyla başlıca mücadelesi olmuştur ve bu savaşın halen bir kazananı yoktur. Yeryüzünde hayat devam ettiği sürece mikrobiyal üreme devam edecektir. Öte yandan kimya teknolojisinin Enfeksiyon ve, Dezenfeksiyon, modern tıbbın başından günümüze her hastanenin başlıca mücadelesi olmuştur ve bu savaşın halen bir kazananı yoktur. Yeryüzünde hayat devam ettiği sürece mikrobiyal üreme devam edecektir. Öte yandan kimya teknolojisinin el verdiği ölçüde, hastanelerde enfeksiyonların önünedezenfeksiyon ile geçilebilir, Sektördeki adıyla, foglama yada bulut dezenfeksiyonu, enfeksiyonla mücadelede en etkili uygulama biçimlerinden biridir, Bulut dezenfeksiyonu, yerlerin dezenfektanlı solüsyon ile paspaslanması veya kritik yüzeylerin silinmesi gibi bir yüzey dezenfeksiyon biçimidir. Dezenfektan madde bir pülverizatör vasıtasıyla uygulanacak kapalı alana püskürtülür. Ancak püskürtülen dezenfektan o kadar küçük partiküller halindedir ki havada beş dakikadan fazla asılı kalır bu esnada bir dezenfektan bulutu oluşur . Diğer yüzey silme biçimlerine göre en büyük artısı ulaşılamayan yüzeylere de nüfuz ederek bu alanlardaki patojen üremelerini kritik seviyelerin altına indirmesi hatta inaktive etmesidir. Ameliyathanelerdeki havalandırma menfezleri, ameliyat masasının veya kuvözlerin girintili çıkıntılı yüzeyleri, elektrik prizleri ve düğmeleri, çekmecelerin içleri gibi el ile silmesi zor, vakit alan veya unutulan tüm yüzeylere aynı anda temas ederek kısa süreli ve etkili bir, dezenfeksiyon foglama, sağlar. Ancak dikkat edilmelidir ki foglama doğru, dezenfektan, madde ile doğru kimselerce yapılmadığı taktirde faydadan çok zarar getirebilir. Örneğin kullanılan, dezenfektan, madde eğer su içeriyorsa bu elektronik cihazlarda oksitlenmeye sebep olur. Kullanılan dezenfektanın inaktivitasyon süresi en fazla havada asılı kaldığı sürenin yarısı olmalıdır. Aksi takdirde dezenfektan madde vaktinden önce yere inerek boşa gider. Ve unutulmamalıdır ki en pahalı dezenfektan iş görmeyen dezenfektandır. Uygulama, ameliyathaneler dezenfekten foglama, yoğun bakımlar foglama, doğumhaneler foglama, ve bebek yoğun bakım odaları foglama, gibi birinci derecede bakterisit, fungusid ve virüsid savunma gerektiren yerlerde yapılabilir. Bu alanlarda ortam florasında ciddi düşüşler sağlayarak enfeksiyon riskini minimuma indirir. Özellikle yüzeylerdeki toz kuru şartlarda Gram pozitif kokların mevcudiyetini, nemli şartlarda ise Gram negatif çomakların üremesini arttırır. Tozda, mantarlar da bulunur ve bunlar silme bezi veya yer paspası gibi ıslak lifli malzemelerde çoğalırlar. Örneğin Gram negatif çomaklar bazı, dezenfektan, çözeltilerinde uzun süre canlı kalabilirler. İşte kontaminasyon hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerden başlar ve hastane içine yayılır, hastane foglama, ameliyathane foglama şirketi, Havada (toz ve aerosol şeklinde) bulunan mikroorganizmaların yayılmaları hastanenin diğer birimlerine göre immünosüpresif tedavi gören hastaların bulunduğu alanlarda daha çok problem oluşturur. İşte bu durumlarda ve öncesinde kritik alanlarda yapılacak doğru bir bulut dezenfeksiyonu, enfeksiyon riskini minimuma indirerek zaten yoğun tempolu sağlık sektöründeki işinizde size güven, zaman ve rahatlık kazandırır. Bulut dezenfeksiyonunun maliyetleri de sanıldığı gibi pahalı değildir. Doğru metreküp hesabı yapıldığında, ihtiyaçtan fazla dezenfektan kullanılmayacak ve oldukça uygun bir maliyetle oldukça geniş bir alanda etkili bir dezenfeksiyon yapılacaktır. Halen mevcut dogmatik görüşlerden biride foglamanın gerekli olmadığıdır. Ancak klinik mikrobiyolojik raporlar bunun tam tersini söylemektedir.  

İletişim Formu
Lütfen Tüm Alanları Eksizce Doldurunuz. Uzmanlarımız En Kısa Sürede Sizinle İletişim Kuracaktır.

Okunma 3521 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 24 Eylül 2018 22:57

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.