Lashingleme İlaçlama - Clean İlaçlama
(0 oy)

Clean Lashing, ilaçlama, fumigasyon, lashig, yük sabitleme ve, lashing, olarak firmamız bütün Türk limanlarında, 0212 609 29 08, Acil: 0531 985 80 58, limanlarda, serbes bölgelerde, gümrüklerde, depo, antrepo, fabrikanızda, boş konteyner, dolu konteyner, ilaçlama, fumigasyon, lashing hizmeti, verilir dünya çapında geçerli fumigasyon ve lashing sertifikaları uzman operatörlerce ıslak imza ile imzalanıp tarafınıza gönderilir,lashing hizmeti, ağırlıklı olarak plan, proje gibi ağır yük ve fabrikalarda , limanlarda lashing, hava alanlarında lashing, sanayi sitelerinde lashing, serbest bölgelerde lashing, konteyner lashingi, saha ve depolarında lashing, gümrüklü alanlarda lashing, antrepolarda ve tren vagonlarında lashing, alanında uzmanlaşmış deneyimli laşing, personelimizle siz müşterilerimizin, bir telefon kadar yanınızdayız,Fumigant Nedir, fumigasyon ne anlama gelir, fumigasyon ile ilaçlama arasındaki fark nedir fumigasyon,haşere ilaçlaçlamasından,bam başka bir olaydır.fumigasyonun ilaçlamadan en büyük farkı? fumigantın gaz halinde,ortamda sirkilasyona mahal vermeden,hic bir şekilde,oksijen girişine ve çıkışına mahal vermeden ortama verilmesi,ilaçlamanın ise kimyasal ilaçlama yöntemi ile sırt pompası,ilaçlama motoru ile yapılmasıdır. Fumithrine, alüminyum phosphide, metil bromid gibi fumigasyon insan için ölümcül bir risk taşırken ilaçlamada ise bu ölüm yavaş yavaş gerçekleşmektedir.Uzmanlar fumigantın duvarlardan da geçebileceğini tespit etmiş yaş sebze ve meyvelerde yumurta, nimf, larva, ergin dönemlerindeki haşerelerin tümünün belirli dozda yok olacağını, doz artışının ilaçtaki artışın ise gıdaya zarar vereceğini tesbit etmişlerdir. İlaçlama firmamız tarım bakanlığı sağlık bakanlığı ruhsatlarına sahip olup ilaçlama ve fumigasyon konusunda uzman fumigasyon operatörleri ve ilaçlamada uzman ziraat mühendisleri ile istanbul fumigasyon,izmir fumigasyonigasyon,,mersin fumigasyon,mersin fumigasyon,adana fumigasyon,gemlik fumigasyon,soyak liman fumigasyon,kocaeli fumigasyon,kumport fummigasyon,marport fuigasyon,ve tüm türkiyedeki imalat ithalat, lashing, ve ihracat yapan firmalara, fumigasyon ve ilaçlama, konusunda hizmet vermektedir, gümrüklerde fumigasyon, nedir, nasıl yapılır
Gümrüklerde fumigasyon, konteynerlerin fumigasyonu, yetkili ziraat mühendisi fumigasyon, operatörlerince yapılır. Ambarlı gümrüğünde, halkalı gümrüğünde, gemik gümrüğünde, izmir gümrüğünde, derince gümrüğünde, mersin gümrüğünde fumigasyon operatörlerimizce metil bromid,aliminyum fosfit ile fumigasyon yapılır,sertifika ve rapor verilir

TÜM TÜRKİYEDE FUMİGASYON, KONTEYNER FUMİGASYONU, GÜMRÜKLERDE FUMİGASYON, GEMİ FUMİGASYONU, HAŞERE İLAÇLAMA, PEST CONTROL, LASHİNG, KONULARINDA 7 GÜN 24 SAAT HİZMETİMİZ VARDIR. FİRMAMIZ SAĞLIK BAKANLIĞI VE TARIM BAKANLIĞINDAN RUHSATLANDIRILMIŞ YETKİLİ FİRMADIR

Gemi ambarları,konteyner ve vagonlarda fümigasyon,Hububat Silolarında Fümigasyon,FUMİGASYON, Hububat Silolarında Fümigasyon, Clean Fumigasyon, siloların yapılış özelliğine göre değişiklikler gösterir. Derin silolar genellikle elevatörlü silolardır. Bu tip silolarda hububat bir silodan diğerine aktarılırken mayi, tablet veya toz haldeki fümigantlarla akış sırasında karıştırılarak veya püskürtülerek gazlanır. Derin silo fümigasyonunda en önemli husus; tatbik edilen fümigantın derinlikle mütenasip bir nüfuz kabiliyeti olup olmadığının dikkate alınmasıdır. Eğer ürünün tamamı enfekteli ise tabakalar halinde fümigasyon yapmak gerekir. Aksi halde ya üstten fümigant pülverize etmek suretiyle satıh veya enfeksiyonlu kısımlara sonda ile ulaşarak nokta fümigasyonu yapılır. Düz depo veya derin olmayan silolardaki ürün, yığının altından ve üstünden 50 cm.lik tabakalar dışındaki ara kısma özel sonda aletleri ile tabletlerin bırakılması suretiyle ilaçlanır. Bu şekil uygulama sonda aleti ile dipten itibaren dökme hubu-batın değişik derinliklerine tabletlerin kademeli olarak bırakılması ile yapılır. Derinliği 3,5 m.yi aşmayan silolarda Alüminyum fosfit veya Alüminyum fosfitteki bazı eksik ve olumsuz özellikler giderilerek geliştirilmiş olan Magnezyum fosfit aktif maddeli preparatlarla da bu uygulama başarılı olarak yapılabilir.| Çadıraltı Fumigasyon | Boş – dolu gemi ambarları, konteyner ve vagonlarda fumigasyon | Değirmen Fumigasyonu Gemi ambarları , konteyner ve vagonlarda fümigasyon Gemiler yapımları sırasında ambarlarının fümigasyon işlemi ile ilaçlamaya uygun tarzda inşa edilebildikleri gibi , bu işleme elverişli olmayan tarzda da yapılanlar mevcuttur. Fümigasyon işlemine uygun depolara sahip olan gemilerde fümigasyonun gereklerini karşılayacak donanımlar bulunmaktadır. Yani gemi ambarlarının tayfa ve yolcu bölmeleri ile irtibatı bulunmayıp, fümigasyonda gerekli olan vantilasyon ve aspirasyon sistemleri başta olmak üzere tüm alet ve ekipmana sahiptirler. Buna karşılık bu işleme elverişli olmayan veya bu amaca yönelik olarak inşa edilmemiş gemilerde aşağıdaki önlemler alınarak ve gerekli ilave malzemeler temin edilerek fümigasyon işlemi yapılabilir.Bu önlemler şu şekilde sıralanabilir :Gemi ambarı ile tayfa ve yolcularının bulunduğu bölmeler mutlaka izole edilerek irtibatı kesilmelidir. Gemi ambar kapaklarının contaları kontrol edilerek sağlamlaştırılmalıdır. Ambar bacalarının kapakları sıkıca kapalı olmalıdır. Arızalı ise , naylon örtü ile sıkıca kapatılmalıdır. Gemi ambar kapakları kapatılmadan önce ilaç dağıtım düzeni yerleştirilmelidir. Vantilasyon ve aspirasyon düzenleri kurulmalıdır. Aspirasyon sistemi bulunmayan gemi ambarından gazın tahliyesinin, ilaçlama süresi sonunda ambar kapaklarının açılmasından sonra içeriye indirilen müteharrik aspiratörle yapılması ve ambara katiyen işçi indirilmemesi gerekir. Ancak, gazın tamamen dışarıya atıldığı saptandıktan sonra tahliye işlemine başlanması lazımdır. Fümigasyondan sonra gemi kaptanına, yapılan ilaçlamanın zehirliliği ve yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerektiğini içeren tutanak imzalattırılarak bir nüshası kendisine verilir. ( Örneği notların sonunda bulunmaktadır.) Vagon ve konteynerlerde, fümigasyon tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınması şartı ile tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Burada dikkat edilecek husus, gaz kaçağının önlenmesi ve fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.Üstü açık vagon veya konteynerler çadır altına almak suretiyle fümige edilebilir.

Çadır altında fümigasyon
Özel surette imal edilmiş değişik ebatta gaz geçirmez çadırlar altında yapılan bir fümigasyon şeklidir. Çok pratik ve ucuz oluşu nedeniyle geniş bir uygulama alanına sahiptir. Memleketimizde hemen hemen her yerde başarı ile kullanılmaktadır. Depolanmış ürünleri yerinden oynatmadan fümige edilmesi kolaylığını sağlar. Aynı zamanda çadırları birbirine eklemek suretiyle çok büyük partilerin de ilaçlanmasına imkan sağlamaktadır İklim koşullarına göre yılda 1-2 defa fümigasyon işlemine tabi tutulması gereken değirmenlerin iyice incelenip bu uygulamaya uygun olup olmadıkları saptanmalıdır. Bu amaçla fümige edilmesi düşünülen değirmenlerde aşağıdaki nitelikler aranmalıdır.Yapının gaz geçirmez bir malzemeden yapılmış olması, Meskun sahadan uzak bulunması, Havalandırma bacalarının naylon örtü ile kaplanabilecek bir şekilde bulunması, Binanın yapı tekniği olarak, gaz dağılım ve nüfusuna uygun olması gerekmektedir. Fümigasyon işlemine geçmeden önce tesis çok iyi incelenerek yukarıdaki özellikleri bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Eğer bu niteliklere sahip değilse alınacak tedbirlerle bu yapının fümigasyon işlemine tabi tutulmayı sağlayacak hale getirilmelidir. Bu amaçla öncelikle gaz kaçağına neden olabilecek tüm kırık,yıkık ve delikler onarılmalıdır.Değirmen fümigasyonunda dikkat edilecek diğer önemli bir hususta fümigasyonun rüzgarsız durgun günlerde yapılma zorunluluğudur. Böcekleri (Yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemlerinde) ve diğer zararlı etmenleri (Nematod , mantar, bakteri gibi.) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda (Belirli bir ısıda ve belirli miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde (Fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

İletişim Formu
Lütfen Tüm Alanları Eksizce Doldurunuz. Uzmanlarımız En Kısa Sürede Sizinle İletişim Kuracaktır.

Okunma 3494 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 24 Eylül 2018 23:02
Bu kategorideki diğerleri: « Dezenfeksiyon İlaçlama Baca Temizleme »

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.